Symptomer/ Terapi

Nedenfor finner du et utvalg av symptomer og sykdommer som du

kan få behandling for hos meg.

Psykiatertilbudet mitt passer for deg som har en lett eller alvorlig psykisk lidelse, psykiske problemer eller  spørsmål angående psykiske sykdommer hos familie, venner eller kollegaer og ønsker råd eller veiledning samt ønsker en profesjonell samtalepartner.Angst

Generalisert angstlidelse,

panikklidelse, sosial angst,

spesifikke fobier,

posttraumatisk stresslidelse, tvangslidelse


Depresjon

Unipolar depresjon, sesongpreget depresjon, høstdepresjon,

bipolar depresjon/ lidelse

(manisk depressiv lidelse)

 Stress

Generelt stress, slitenhet,

utbrenthet, mobbing, livskriser, personlighetsvansker, relasjonelle problemer som f. eks. samlivsbruddPsykoselidelser

Vrangforestillinger,

hallusinasjoner, mani
Utviklingsforstyrrelser

Autismespekterlidelser,

ADHD


Fastlåste Tankemønstre

Påtrengende tanker, vedvarende bekymringer, grubling,

søvnvansker

Behandlingen din skreddersys i samråd med deg og kan bestå av både psykoterapeutiske

samtaler og medisinering.


Bl. a. bruker jeg psykoterapiformer som psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi, støtteterapi, avslappingsøvelser og teknikker for stressmestring samt tankefeltterapi 

og EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Ved behov for medikamentell behandling kan du få resept hos meg. Det oppbevares ingen medikamenter i praksisen, og det gis heller ikke ut medikamenter på kontoret.

Jeg har et restriktivt forhold til vanedannende medisiner.


Dersom du ønsker at f. eks. fastlege, pårørende eller arbeidsgiver skal involveres i behandlingsopplegget, så er jeg åpen for det.


Kontaktadressen


PSYKIATER Ilka Daniel

Tollef Bredals vei 13

7374 RØROS


post@psykida.no


Tlf: + 47 - 92 35 14 30
For aktuelle tema innen psykisk helse følg meg på Facebook.


Redaksjon

Tilrettelagt av "På linje" for PSYKIATER Ilka Daniel, aktuelt 2021