Kontakt

Henvendelse

Ring, send sms eller e-post!

Det er ikke alltid mulighet til å besvare telefonen. Men dersom jeg ikke svarer når du ringer, send en sms eller bruk telefonsvareren.

Av hensyn til personvern og konfidensialitet, oppgi kun for- og etternavn samt telefonnummer, så tar jeg kontakt.


Komme fram

Praksisen min befinner seg i 2. etasje i "Veksthuset" i Tollef Bredals vei 13.

Gå inn hovedinngang, så opp til 2. etasje, ta til høyre og følg skiltingen.

Det finnes heis og parkeringsplasser direkte ved inngangen.

I huset er det fellesskap med bl. a. psykolog, BUP, fysioterapeut og SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus).
Kontaktadressen


PSYKIATER Ilka Daniel

Tollef Bredals vei 13

7374 RØROS


post@psykida.no


Tlf: + 47 - 92 35 14 30
For aktuelle tema innen psykisk helse følg meg på Facebook.


Redaksjon

Tilrettelagt av "På linje" for PSYKIATER Ilka Daniel, aktuelt 2021