Velkommen

Velkommen


Jeg er allmennmedisiner og psykiater, d. v. s. lege som er spesialist i psykiatri med 6 års universitetsutdannelse (medisinstudium) og etterfølgende spesialisering i å diagnostisere og behandle

psykiske lidelser. I motsetning til psykologer som har studert psykologi, er psykiatere leger og har

dermed rett til å skrive ut sykmeldinger og medisiner. For øvrig jobber psykiatere nokså likt som kliniske psykologer.


Grunnet min bakgrunn som psykiater og tidligere allmennmedisiner ønsker jeg å bidra med en helhetsvurdering av plagene dine med deg som pasient i fokus og ikke byråkratiet.


Jeg kan tilby deg profesjonelle samtaler. I min praksis vil du få et lavterskeltilbud

uten offisielle inntakskriterier. For å komme til meg trenger du ingen etablert psykisk lidelse

og ingen henvisning.


Det er kort ventetid. Noen ganger kan du få time på dagen.

Du er også hjertelig velkommen dersom du ønsker en såkalt "second opinion" (annengangsvurdering av tidligere stilt diagnose), trenger en medisinvurdering, en spesialisterklæring/ -attest eller hjelp med å nøste opp i sykdomshistorien din for å finne veien videre.


Jeg tilbyr også rådgiving, veiledning og coaching av personer som jobber i helsevesenet (fastleger, sykepleiere, sosionomer, kommunal psykiatritjeneste, studenter, leger i spesialisering), ved NAV og BHT.


Bedrifter/ Næringslivet kan gjerne ta kontakt med meg ved ønske om foredrag, kurs eller ved behov for hjelp med konkrete problemstillinger innen psykisk helse.

Kontaktadressen


PSYKIATER Ilka Daniel

Tollef Bredals vei 13

7374 RØROS


post@psykida.no


Tlf: + 47 - 92 35 14 30
For aktuelle tema innen psykisk helse følg meg på Facebook.


Redaksjon

Tilrettelagt av "På linje" for PSYKIATER Ilka Daniel, aktuelt 2021