Betaling

Pris

Vanlig pasientkonsultasjon (enkelt person) varer 50 - 60 minutter og koster 950,- kr.

Det settes av 60 minutter til første avtale som etter behov utvides til 90 minutter.

Jeg tar 1.400,- kr for 90 minutter.


Prisene gjelder privatpersoner.

Ta kontakt for priser for bedrifter og næringsliv.


For medisinvurdering/- oppfølging inntil 30 minutter faktureres det 550,- kr.


Avbestilling/ Uteblivelse

Avbestilling/ Endring må skje per telefon, sms eller e-post senest 24 timer før oppsatt time.

Timer som ikke avbestilles innen fristen, eller at du uteblir uten å gi beskjed, blir belastet

med full timepris. Dette gjelder også ved egen eller andres sykdom.

Betaling

Samtalene betales fortløpende etter endt time. Du kan betale med Vipps eller få giro.

Jeg tar helst ikke kontanter.

Psykiatertilbudet er helprivat, det vil si at jeg driver uten driftstilskudd og refusjonsrett

fra det offentlige. Det innebærer at du selv må betale for timene, og frikort gjelder ikke.

Mange har forsikring som dekker et visst antall behandlingstimer hos privatpraktiserende

psykolog/ psykiater. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å avklare om du kan ha

rett til forsikringsbasert behandling.

Du kan også undersøke om din arbeidsgiver har forsikring for sine ansatte som kan dekke

utgifter til behandling hos privatpraktiserende psykiater.


Kontaktadressen


PSYKIATER Ilka Daniel

Tollef Bredals vei 13

7374 RØROS


post@psykida.no


Tlf: + 47 - 92 35 14 30
For aktuelle tema innen psykisk helse følg meg på Facebook.


Redaksjon

Tilrettelagt av "På linje" for PSYKIATER Ilka Daniel, aktuelt 2021

00.00