Om meg

Utdannelse

3-årig høyskoleutdannelse i Kiel/ Tyskland tilsvarende bachelor i bedriftsøkonomi

6-årig medisinstudium i Kiel/ Tyskland og Cambridge/ Storbritannia

Spesialist i allmennmedisin 2007

Spesialist i psykiatri 2008


Yrkeserfaring

Lege v/ Kreiskrankenhaus Salzwedel/ Tyskland (indremedisin)

Lege v/ Universitetssykehuset Kiel/ Tyskland (indremedisin, kardiologi)

Legevikar i allm. med. v/ fastlegekontor, som skipslege i England og i sjøforsvaret i Tyskland

Kommunelege/ Fastlege i Folldal og Tolga kommune

Lege i spesialisering/ Kst. overlege v/ Sykehuset Innlandet, Tynset DPS

Lege i spesialisering/ Kst. overlege v/ St. Olavs Hospital, avd. Østmarka i Trondheim

Overlege v/ St. Olavs Hospital, BUP Tiller og Røros

Overlege v/ St. Olavs Hospital, avd. Østmarka i Trondheim

Overlege v/ St. Olavs Hospital, Orkdal DPS, poliklinikk Røros

Bedriftslege v/ BHT i Fjellregion

Overlegevikar v/ Folgefonn DPS Valen, Kongsvinger DPS og Strømme DPS Kristiansand

Etter- og videre utdanning

For å holde meg oppdatert er jeg regelmessig på kurs for etter- og videre utdanning samt at jeg besøker både nasjonale og internasjonale konferanser og kongresser.

Med jevne mellomrom jobber jeg som overlegevikar på psykiatriske sykehusavdelinger over hele landet.

TAUSHETSPLIKT


Jeg har taushetsplikt etter Lov om helsepersonell, og alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Som helsepersonell er jeg pålagt å opprette og føre journal etter § 39 i helsepersonellovens kap. 8.


Kontaktadressen


PSYKIATER Ilka Daniel

Tollef Bredals vei 13

7374 RØROS


post@psykida.no


Tlf: + 47 - 92 35 14 30
For aktuelle tema innen psykisk helse følg meg på Facebook.


Redaksjon

Tilrettelagt av "På linje" for PSYKIATER Ilka Daniel, aktuelt 2021