Symptomer/ Terapi

Nedenfor finner du et utvalg av symptomer og sykdommer som du

kan få behandling for hos meg.

Psykiatertilbudet mitt passer for deg som har en kjent lett eller alvorlig psykisk lidelse, psykiske problemer eller spørsmål angående psykiske sykdommer hos familie, venner eller kollegaer og ønsker råd eller veiledning samt ønsker en profesjonell samtalepartner.

 

 

Depresjon

Unipolar depresjon, sesongpreget depresjon, høstdepresjon,

bipolar depresjon/ lidelse

(manisk depressiv lidelse)

 

Angst

Generalisert angstlidelse,

panikklidelse, sosial angst,

spesifikke fobier,

posttraumatisk stresslidelse, tvangslidelse

 

Stress

Generelt stress, slitenhet,

utbrenthet, mobbing, livskriser, personlighetsvansker, relasjonelle problemer som f. eks. samlivsbrudd

 

 

Psykoselidelser

Vrangforestillinger,

hallusinasjoner, mani

 

 

 

Utviklingsforstyrrelser

Autismespekterlidelser,

ADHD

 

Fastlåste Tankemønstre

Påtrengende tanker, vedvarende bekymringer, grubling,

søvnvansker

Ved behov for medikamentell behandling kan du få resept hos meg. Det oppbevares ingen medikamenter i praksisen, og det gis heller ikke ut medikamenter på kontoret.

Jeg har et restriktivt forhold til vanedannende medisiner.

 

Dersom du ønsker at f. eks. fastlege, pårørende eller arbeidsgiver skal involveres i behandlingsopplegget, så er jeg åpen for det.

 

Behandlingen din skreddersys i samråd med deg og kan bestå av både psykoterapeutiske

samtaler og medisinering.

 

Bl. a. bruker jeg psykoterapiformer som psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi, støtteterapi, avslappingsøvelser og teknikker for stressmestring samt tankefeltterapi

og EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

 

 

 

Kontaktadressen

 

PSYKIATER Ilka Daniel

Tollef Bredals vei 13

7374 RØROS

 

 

Tlf: + 47 - 92 35 14 30

 

 

 

For aktuelle tema innen psykisk helse følg meg på Facebook.

 

Tilrettelagt av "På linje" for PSYKIATER Ilka Daniel, aktuelt 2017